.

Domů seznam členů areál chovatelů program kontakty fotogalerie aktuality

 
 

Kronika

Kronika chovatelů založená v roce 1958 Vítem Kudláčkem ředitelem národní školy v Rašovicích obsáhle informuje o počátcích chovatelství v českých zemích a postupném utváření nových chovů,¨standardů a  zakládání klubů chovatelů domácího zvířectva.

Založení spolku drobného hospodářského zvířectva v Týništi nad Orlicí se oficiálně datuje sloučením klubu chovatelů holubů českých staváků a chovatelů drobného zvířectva 18.února 1940. V čase založení měl klub 100 členů, ale už koncem roku 1940 měl klub 564 členů.V těchto válečných letech byl  tento masívní nárůst zaznamenán díky přídělům krmiva, ale byl trvale neudržitelný a postupně se ustálil cca na 100 - 150 členech. V dobách okupace (1944) měl klub pouze 19 členů díky zákazu shromažďování a decimaci chovů zvířectva. Dne 4.srpna 1945 se koná první povolená poválečná schůze 90 členů  vzdává hold umučeným členům klubu během okupace. Činnost klubu se postupně rozvíjí a pořádá první výstavy v Týnišťském městském parku. Z klubových peněz se nakupuje nový čistokrevný chovný materiál a jednotliví členové odvádějí klubu tři mláďata, který je dále rozděluje potřebným členům klubu chovatelů. Klub pořádá výstavy a vystavuje i v jiných městech. V roce1950 je založen klub mladých králíkářů a holubářů. Chovy králíků ,holubů, vodní drůbeže, koz se úspěšně rozšiřují a daří se i odvody masa a kožek.V roce 1955 přichází jak blesk z čistého nebe zhoubná nemoc králíků myxomatóza a decimuje chovy. Zákaz výstav králíků následuje okamžitě. Rok 1957 přináší změny ve vedení spolku chovatelů. Předseda př. Alois Doležal, místopředseda př. Ladislav Kopecký ad.V Týništi se pořádají v městském parku dvě velké úspěšné výstavy  a členové vystavují i na výstavách v Praze,Plzni,Ústí nad Labem, Liberci i Slovenských Michalovcích. Úspěchy Týnišťských chovatelů nezůstanou bez povšimnutí a jsou prezentovány i v časopisu Chovatel. V roce 1958 z důvodu neúrody a nedostatku jadrných krmiv klesají stavy chovné drůbeže, holubů i králíků.Klub čítá 79 aktivních členů.r 1960 dochází k volbě nového výboru kdy je zvolen předsedou př Prudič, místopř. př. Doležal, jednatel př Chaloupka. V r 1965 slaví organizace 25 výročí založení a čítá 143 aktivních členů, kteří chovají holuby,králíky,drůbež, kozy, nutrie, norky, i exotické ptactvo. Od roku 1966 vystupuje ve funkci předsedy obětavý,  vytrvalý a úspěšný chovatel Josef Holický . Nejen události pohnutého roku 1968, ale i řada úmrtí aktivních členů př Doležala, př Malého, př Horského má za následek útlum činnosti klubu chovatelů. V r 1969 už má spolek pouze 57 členů.a do roku 1975 se situace ještě zhoršuje a počet členů klesá na 38 z nichž je nadpoloviční většina starších 60. let. V roce 1983 spolek velkým přičiněním př A.Brandejse získává pozemek  na němž díky brigádám a financím vložených členy postupně vyrůstá současný areál chovatelů.V roce 1986 umírá silná osobnost a nejaktivnější z funkcionářů klubu př. Josef Holický . Na jeho počest a památku pořádá svaz chovatelů pravidelné prvomájové výstavy zvířectva memoriál Josefa Holického. Areál pro plný provoz je slavnostně zahájen májovou výstavou roku 1986. V r 1990 zvolen nový výbor ve složení předseda př Mudr. Vaník Jan, místopředseda Brandejs Alois ml. , jednatel př Jindra, hospodář př Hromek , pokladník př Pánek . Díky možnostem výstavních ploch, klubovnám a restauraci se postupně rozšiřuje členská základna. Svaz se stává aktivnějším a areál se díky ptačím trhům postupně rozrůstá až do dnešní podoby.

Toto je pouze hrubý nástin  pohnuté historie Svazu chovatelů Týniště nad Orlicí z kroniky ve které obětavě zapisují př Jaroslav Forman, př dr. Vojtěch Jaroslav s přispěním dalších členů svazu. Děkujeme za pochopení
Kompletní kroniku do tiskové podoby přepsal př.Karel Holický a můžete si ji stáhnout zde vel 212kB.
Fotokopii kroniky ve formátu pdf si můžete stáhnout zde vel 45Mb

 
 
   

chovatele@volny.cz poslední aktualizace : 17.04.2023 20:55